مدرک تحصیلی سال نهم

این مدرک برای بزرسالان بسیار مهم خواهد بود زیرا بیشتر کسانی که ادامه تحصیل نداده اند، سیکل دارند یا مدارک قبل از سیکل. سیکل همان مدرک سوم راهنمایی قدیمی می باشد که در معادل سازی با نظام آموزشی جدید یا همان نظام آموزشی 6-3-3 معادل با سال تحصیلی هشتم است.

وقتی با خیلی از قدیمی ها صحبت می کنیم می گویند ما که نهم رو داریم! در صورتیکه آنها همان سیکل یا قبولی سال سوم راهنمایی را دارند. اما به دلایل نامعلوم از عنوان نهم حرف می زنند!!!

اما با توضیحاتی که مشاوران ما میدهند آنها متقاعد می شوند که 5 سال ابتدایی با 3 سال راهنمایی مجموعاً 8 سال می شود که در نظام آموزشی قدیمی با عنوان سیکل و در نظام آموزشی جدید با عنوان هشتم از آن یاد می شود.

 

روش استعلام مدرک نهم

مدرک نهم نیز همانند مدرک دیپلم یا مدرک پیش دانشگاهی در سامانه آنلاین و یکپارچه آموزش و پرورش به آدرس   emt.medu.ir قابل استعلام می باشد، لذا می توانید درخواست خود را در این سامانه ثبت و پیگیری نمایید.