شماره تماس : 02144308727 - 09190919092
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
Sepantamehr-logo-one
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران

دانشگاه هاست(ووهان)

مبلغ شهریه پزشکی سالانه 40 هزار یوآن،داروساری 35هزار یوآن

دانشگاه شیان جیاتونگ:

مبلغ شهریه پزشکی سالانه 40هزار یوآن داندانپزشکی50هزار یوان،داروسازی 40هزار یوان

دانشگاه ججیانگ:

مبلغ شهریه سالانه پزشکی 42هزار و 800یوآن

دانشگاه چونگچین:

شهریه پزشکی 30 هزار یوان،امکان بورسیه سال دارد(مدرک آیلتس الزامی)

دانشگاه شاندونگ:

شهریه پزشکی 45 هزار یوآن (آیلتس)

دانشگاه آنخویی مدیکال:

شهریه پزشکی سالانه 30هزار یوان

دانشگاه چاینا مدیکال:

شهریه پزشکی ۴۰ هزار یوان،دندان ۴۰ هزار یوان

دانشگاه جنگجو:

شهریه پزشکی سالانه ۳۵ هزار یوان،دندان ۳۵ هزار یوان،دارو ۲۵ هزار یوان

بورسیه داروسازی موجود است(آیلتس الزامی)

دانشگاه نانجینگ مدیکال:

شهریه پزشکی ۳۴ هزار یوان

دانشگاه ساترن:

پزشکی ۴۵ هزار یوان،دندان ۴۵ هزار یوان،۱۰ هزار یوان بورسیه سالانه امکان دارد

دانشگاه دالیان مدیکال:

پزشکی سالانه۴۲ هزار یوان، دندان ۴۵ هزار یوان، داروسازی۲۸ هزار یوان

دانشگاه ساوت ایست:

شهریه پزشکی سالانه ۳۲ هزار یوان

دانشگاه کپیتال مدیکال پکن:

پزشکی ۵۰ هزار یوان،