شرایط اولیه استخدام کارمند امور اداری

  • مسلط به نرم افزارهای Office
  • آشنا به امور اداری و مالی
  • توانایی نگارش نامه های اداری
  • آشنا به امور بایگانی اسناد
  • توانایی یادگیری کار با نرم افزار های اتوماسیون
  • دارای روابط عمومی خوب و سعه صدر جهت ارتباط مناسب با مشتریان
  • دارای ظاهر و پوشش اداری مناسب

 

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]