شرایط اولیه

  • مدرک تحصیلی مرتبط با رشته کاری
  • حداقل 2 سال تجربه مرتبط با رشته کاری
  • روابط عمومی خوب و سعه صدر
  • ظاهر و پوشش مناسب
  • کارت پایان خدمت برای آقایان

 

[gravityform id=”8″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]