شرایط اولیه

  • مدرک تحصیلی مرتبط با رشته کاری
  • حداقل 2 سال تجربه مرتبط با رشته کاری
  • روابط عمومی خوب و سعه صدر
  • ظاهر و پوشش مناسب
  • کارت پایان خدمت برای آقایان

 

  • اطلاعات فردی

  • سوابق شغلی

  • سوابق تدریس

    لطفا قسمت هایی که در آنها تجربه کافی دارید و تمایل دارید همچنان فعالیت داشته باشید را علامت بزنید

Please login to send your request!