دپارتمان زبان انگلیسی پرمخاطب ترین گروه آموزشی می باشد. که با ارائه نوین ترین سیستم آموزش و با بهره گیری از اساتید بسیار توانمند و باتجربه. توانسته سهم بسیار زیادی از منطقه را با خود همراه سازد.

نمایش 1-9 از 16 نتیجه

Four Corners 4

Four Corners 4

0
student
﷼3,520,000.00
﷼3,520,000.00

Four Corners 3

Four Corners 3

0
student
﷼3,330,000.00
﷼3,330,000.00

Four Corners 2

Four Corners 2

0
student
﷼3,300,000.00
﷼3,300,000.00

Four Corners 1

Four Corners 1

0
student
﷼3,190,000.00
﷼3,190,000.00

Got it! 3

Got it! 3

0
student
﷼3,330,000.00
﷼3,330,000.00

Got it! 2

Got it! 2

0
student
﷼3,300,000.00
﷼3,300,000.00

Got it! 1

Got it! 1

0
student
﷼31,900,000.00
﷼31,900,000.00

Got it! Starter

Got it! Starter

0
student
﷼3,080,000.00
﷼3,080,000.00

Family & Friends 6

Family & Friends 6

0
student
﷼3,300,000.00
﷼3,300,000.00

Family & Friends 5

Family & Friends 5

0
student
﷼3,300,000.00
﷼3,300,000.00

Family & Friends 4

0
student
﷼3,190,000.00
﷼3,190,000.00

Family & Friends 3

0
student
﷼2,970,000.00
﷼2,970,000.00

Family & Friends 2

0
student
﷼2,860,000.00
﷼2,860,000.00

Family & Friends 1

Family & Friends 1

0
student
﷼2,860,000.00
﷼2,860,000.00

Family & Friends Starter

0
student
﷼2,750,000.00
﷼2,750,000.00

AngularJS را بیاموزید و درک کنید

این آموزش مخصوص طراحی شده است تا به شما کمک کند تا AngularJS را به سرعت و به طور موثر یاد بگیرید.

20
students
﷼159.00
﷼159.00