آموزش کارکنان
12 آبان

آموزش کارکنان

اموزش کارکنان در جهان رقابتی امروز، بدون تردید از جمله عوامل بقاء، توسعه و بالندگی سازمان ها، نیروی انسانی ماهر و متخصص و به عبارتی سرمایه انسانی می باشد. به …

آموزش فرزندان کارکنان
11 آبان

آموزش فرزندان کارکنان

آموزش فرزندان کارکنان طی سال های اخیر جمعیت دانش آموزی کشور افزایش چشمگیری یافته و در سال جاری بالغ بر 14 میلیون نفر شده است. این بدین معناست که حدود …

25 شهریور

آشنایی با ایمیل‌های Spam و ناخواسته

مقاله آشنایی با ایمیل‌های Spam: نویسندگان مجتمع آموزشی سپنتامهر در این مقاله با موضوع ایمیل‌های Spam تلاش شده است با راهکارهای مقابله مؤثر با دریافت ایمیل های اسپم آشنا شوید. ایمیل …