V-Ray for Revit
29 تیر

V-Ray for Revit

Vary پلاگین جهت rendering واقعی در Revit: سر فصل دوره: • بررسی و ساخت مصالح مختلف مانند ، پارچه ، فرش ، آجر، بتن ، آب ، شیشه های مختلف …

23 خرداد

Revit Architecture

تخصصی ترین نرم افزار هوشمند معماری برای ترسیم نقشه های فاز ۱ و ۲ و سه بعدی سازی سر فصل دوره: ترسیم پلان با انواع دیوارهای داخلی و خارجی با …

23 اردیبهشت

Advanced Rendering with VRay for 3D Max

Vary پلاگین جهت rendering واقعی در max : سر فصل دوره: • بررسی و ساخت مصالح مختلف مانند ، پارچه ، فرش ، آجر، بتن ، آب ، شیشه های …