02 مهر

راه اندازی سریع پروژه‌ها Agile Running

اهداف دوره پروژه‌ها Agile Running متد راه اندازی سریع پروژه‌ها Agile Running، بهره‌گیری از استاندارد مدیریت پروژه و همچنین مدیریت  اجرایی پروژه‌ها Agile Running می‌باشد. منظور از راه اندازی سریع …

02 مهر

استاندارد مدیریت پروژه Pmbok

تاریخچه مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه امریکا PMI در سال 1969 تاسیس شد. انجمن در سال 1976 تصمیم به گردآوری و مستند سازی تجربیات و ایده های مدیران پروژه را گرفت …