26 آبان

دیپلم آسان بگیرید

دیپلم آسان بگیرید دآنش آموزانی که موفق به گرفتن دیپلم رسمی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نشده اند.میتوانند با ثبت نام درمجتمع آموزشی سپنتا مهر  دیپلم آسان بگیرند. مجتمع …

26 آبان

مدرک دیپلم را با کمک ما چگونه بگیرید

دیپلم را چطور دریافت کنیم؟یکی از راهای دیپلم گرفتن ثبت نام در یکی از رشته های=گرافیک رایانه، نقشه کشی ساختمان، مکانیک خودرو، گردشگری، مدیریت خانواده، در دوره های آموزشی مجتمع …